POLITYKA JAKOŚCI

Dzięki 11 letniemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej i odważnej kadrze, gwarantujemy naszym Klientom wysoką i stabilną jakość usług, profesjonalną i etyczną obsługę, pomoc i doradztwo optymalne dla indywidualnych potrzeb. Głównym celem działalności firmy jest świadczenie zabiegów kosmetycznych oraz masaży, szkolenie pracowników branży wellness i spa oraz usługi dekontaminacji narzędzi.

Z sukcesem pozyskując nowych odbiorców, dbamy przede wszystkim o utrzymanie i zaspakajanie wszystkich naszych stałych klientów.

Mając pełną świadomość tego, że dalszy rozwój naszej firmy zależy od zadowolenia naszych Klientów wdrażamy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy 9001.

Politykę Jakości zamierzamy urzeczywistniać między innymi poprzez realizację następujących celów strategicznych:

  • zaangażowanie pracowników w realizację usług;

  • pozyskiwanie nowych klientów rynku;

  • wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom;

  • zapewnianie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością;

  • ciągłe doskonalenie skuteczności oraz spełnienie wymagań systemu zarządzania jakością;

  • stałą troskę o jakość usług;

  • poprawę efektywności ekonomicznej.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jaki jest pozytywny wynik ekonomiczny i ekspansja na rynku krajowym a także poprzez ściśle sparametryzowane cele operacyjne zapisane w Księdze Jakości.

Kierownictwo firmy zobowiązuje wszystkich pracowników do aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Właściciel

Gdańsk, dnia 30.04.2018r